ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รัชคติ    ข้อมงคลอุดม
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งโพธิ์
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1