ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญค้ำ    ศรีแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกล้วย
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2