ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มะแอ    เจ๊ะเต๊ะ
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านค่าย
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1