ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เพลินตา    พินิจสุวรรณ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)