ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง เพลินตา    พินิจสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สังกัด สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)