ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกศ    ปาณะการ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าหัดป่าแขม
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2