ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จีรวัฒน์    สังข์สินชัย
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หาดใหญ่พิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)