ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพจน์    อินทจักร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2