ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุตรชา    ส่งกลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านน้ำจาน
สังกัด
สพป.กระบี่