ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย บุตรชา    ส่งกลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านน้ำจาน
สังกัด สพป.กระบี่