ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เลิศชาย    นิเทศก์บัณฑิต
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2