ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฐานพัฒน์    สังตรีเศียร
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอนเมืองจาตุรจินดา
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)