ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. เอก    กนกพิชญ์กุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าส้าน
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2