ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นุชนาฎ    ห้วยหงษ์ทอง
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางช้างเหนือ
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2