ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประกอบ    สนมฉ่ำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านร้องบง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2