ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วราวุฒิ    ดีทำมา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พุขามครุฑมณีอุทิศ
สังกัด
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)