ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุทัศน์    พู่ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หาดใหญ่พิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)