ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สายฝน    ทวีแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนผักหวาน
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1