ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จริยา    กล้าศึก
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนกงาง
สังกัด
สพป.ระนอง