ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศิริชนก    แปงการิยา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโป่งปูเฟือง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2