ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สวง    กองจักร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอยช้าง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2