ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาญวิทย์    ออมสิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่พุง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2