ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกรียงไกร    ฟูธรรม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2