ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว บุญญารัตน์    ข่มอาวุธ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาน้อย
สังกัด
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)