ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิษณุกร    แก้วนาค
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอยเวียงผาพิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2