ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นวภัทร    หมื่นองค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้นยาง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2