ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อภิสิทธิ์    ดำรงไทย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2