ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มนตรี    นวลจีน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2