ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิเรก    หอมรส
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เวียงผาวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2