ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิกร    สิทธิเลาะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ภูเวียงวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)