ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จาตุรงค์    เทสมุทร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่ผักแหละ
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2