ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มนตรี    ยกเชื้อ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ท้ายเหมืองวิทยา
สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)