ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มะกอรี    อีแต
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท้ายเหมืองวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)