ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วันชัย    วงศ์เรียน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2