ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตติศักดิ์    อัครสิริธีรกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่ต๋ำ
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2