ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัฒนา    กิติลือ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าแงะ
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2