ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรินทร์    กิติลือ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยโป่ง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2