ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สนิท    นันทชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2