ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาญชัย    โพธิจักร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3