ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สหัส    พรหมขัติแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอยเวียงวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2