ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กอมัรซีนี    เจ๊ะมะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านจะรัง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1