ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว บุญเต็ม    เจียงวงค์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ่อตะกั่ว
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2