ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว บุญเต็ม    เจียงวงค์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหว้า
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2