ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พลอยรุ้ง    ทองทับทิม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2