ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พัฒน์พงษ์    เต็มเสาร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยมะแกง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2