ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ธนัชพร    บุตศรี
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลราษีไศล
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2