ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ทองพูน    ปัญจมา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ร่องธารวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2