ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัชวาล    ปัญญาไชย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่ามะโอ
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2