ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประเสริฐ    คำน้อย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเจริญเมือง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2