ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิกร    เชิญบ่อแก
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านหัวเสือ
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3