ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นิกร    เชิญบ่อแก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนบ้านหัวเสือ
สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3