ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทัด    จันทะสินธุ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยไคร้
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2