ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ พ.ต. พิสิษฐ์    กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโคปูน
สังกัด
สพป.สิงห์บุรี