ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกียรติมงคล    พูดเพราะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพรุพี
สังกัด
สพป.กระบี่