ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกียรติมงคล    พูดเพราะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คลองหินพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)